w sprawie powołania Komisji d/s odbioru końcowego zadania pn: „Wykonanie dokumentacji projektowej na potrzeby montazu infokiosku do turystycznego wykorzystania dziedzictwa kulturowego i naturalnego gminy Staszów, zlokalizowanego w Staszowie nr dz. 1706”.

Treść zarządzenia