w sprawie powołania Komisji d/s odbioru końcowego zadania pn: „Wyposażenie altany rekreacyjnej (stoły, ławki, grill itp.)” w ramach funduszu sołeckiego na rok 2021 w miejscowości Łaziska.

Treść zarządzenia