OGŁOSZENIE
Lokalna Organizacja Turystyczna „Czym chata bogata” z siedzibą przy ul. Sudeckiej 9 w Staszowie, 28 -200 Staszów, złożyła ofertę na realizację zadania pn.: „Organizacja zadań z zakresu turystyki rowerowej, Nordic Walking i biegów terenowych - Ścieżka przyrodnicza Staszów i okolice, szlak pieszy zielony”
Zgodnie z art. 19 a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm.) Burmistrz miasta i gminy Staszów przedstawia ofertę złożoną przez Lokalną Organizację Turystyczną, przy wsparciu środków finansowych z budżetu gminy na realizację ww. zadania publicznego.
Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 19 sierpnia 2021 r. osobiście w formie pisemnej w Wydziale Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie pok. 301 lub drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. na załączonym formularzu (skan z podpisem).
Uwagi zgłoszone po terminie nie będą brane pod uwagę.

BURMISTRZ
/-/ mgr Leszek Kopeć

Dokument źródłowy [wersja pdf]

Treść oferty [wersja pdf]