Zarządzenie nr 169/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Staszów wydane w związku z rozpoczęciem konsultacji społecznych statutów jednostek pomocniczych Gminy Staszów.

Link do treści zarządzenia