Burmistrz Miasta i Gminy Staszów w dniu 08 listopada 2021 roku wydał zarządzenie nr 194/2021 w sprawie ogłoszenia konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Staszowie w sprawie „Rocznego Programu Współpracy gminy Staszów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok”

Link do opublikowanego zarządzenia