OGŁOSZENIE
Burmistrz Miasta i Gminy Staszów
zawiadamia o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu dokumentu:
Diagnoza sytuacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Staszowa (MOF Staszowa)
Celem konsultacji społecznych jest poznanie Państwa opinii w sprawie Diagnozy Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Staszowa. MOF Staszowa obejmuje swym zasięgiem obszar trzech gmin: Miasta i Gminy Staszów, Miasta i Gminy Oleśnica oraz Gminy Rytwiany. Diagnoza będzie stanowiła podstawę do opracowania Strategii Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Staszowa na lata 2022-2030.
Konsultacje społeczne przeprowadzone są w terminie od dnia 29.12.2021 r. do dnia 12.01.2022 r.
Zbieranie uwag i wniosków przebiegać będzie w formie papierowej oraz elektronicznej:
 z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego. Wypełnione czytelnie formularze będzie można dostarczyć:
a.) drogą elektroniczną na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. wpisując w tytule „Konsultacje społeczne – Diagnoza MOF Staszowa”.
b.) drogą korespondencyjną na adres Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie, ul. Opatowska 31, 28–200 Staszów, z dopiskiem: „Konsultacje społeczne – Diagnoza MOF Staszowa”.
c.) bezpośrednio do sekretariatu w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie w godzinach pracy Urzędu
Uwagi po upływie wyznaczonego powyżej terminu pozostaną bez rozpatrzenia.
Formularz konsultacyjny oraz Diagnoza wraz z załącznikami dostępne są od dnia 29.12.2021 r.:
- w wersji papierowej w budynku Urzędu Miasta i Gminy Staszów, w sekretariacie oraz w Biurze Pozyskiwania Środków Finansowych pok. 215.;
-  w wersji elektronicznej w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Staszów (www.bip.staszow.pl/) i na stronie internetowej gminy (www.staszow.pl/).

Burmistrz Miasta i Gminy Staszów
/-/ mgr Leszek Kopeć

Ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji

Diagnoza sytuacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej MOF w Staszowa

Formularz zgłaszania uwag (wersja edytowalna)

Formularz zgłaszania uwag (wersja pdf)