na działce oznaczonej nr ewidenc. 1968 położonej w obrębie ewiden. Smerdyna

Treść ogłoszenia wniosku wraz z kartą informacyjną

Treść ogłoszenia decyzji wraz z kartą informacyjną