OGŁOSZENIE

Świętokrzyskie Stowarzyszenie Społecznych Szkół i Ognisk Artystycznych w Kielcach- Niepubliczna Szkoła Muzyczna I stopnia im. S. Moniuszki w Staszowie, ul. Parkowa 6, 28-200 Staszów, złożyło ofertę na realizację zadania pn.: Profilaktyka poprzez kulturę i rekreację w gminie Staszów - „Piękno wspólnego śpiewania”.
Zgodnie z art. 19 a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Staszów przedstawia ofertę złożoną przez Świętokrzyskie Stowarzyszenie Społecznych Szkół i Ognisk Artystycznych w Kielcach-Niepubliczna Szkoła Muzyczna I stopnia im. S. Moniuszki w Staszowie przy wsparciu środków finansowych z budżetu gminy na realizację ww. zadania publicznego.
Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 4 lipca 2022 r. osobiście w formie pisemnej w Wydziale Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie pok. 301 lub drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. na załączonym formularzu (skan z podpisem).
Uwagi zgłoszone po terminie nie będą brane pod uwagę.

BURMISTRZ
/-/ dr Leszek Kopeć

Dokument źródłowy

Treść oferty