w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Staszów wotum zaufania

Treść uchwały