w sprawie dopłaty dla taryfowej grupy odbiorców usług Grupa 5, 6, 7, 8, 9, 12 na terenie gminy Staszów

Treść uchwały