O złożeniu oferty przez Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołów Artystycznych „KLEKS” w Staszowie na realizację zadania z zakresu: Profilaktyka poprzez kulturę i rekreację w Gminie Staszów pn.: „Udział w World & European Championship WORLD ARTISTIC DANCE FEDERATION”.

Dokument źródłowy

Treść oferty

Formularz do wniesienia uwag