O złożeniu oferty przez Staszowskie Towarzystwo Kulturalne na realizację zadania z zakresu: Dofinansowanie przedsięwzięć kulturalnych-plenerów i festiwali oraz wspieranie inicjatyw wydawniczych.

Dokument źródłowy

Treść oferty

Formularz do wniesienia uwag