O złożeniu oferty przez Staszowski Ośrodek Trzeźwości „Strumyk” na realizację zadania z zakresu: Integracja środowiska lokalnych w gminie Staszów poprzez podjęcie działań profilaktyczno- społecznych.

Dokument źródłowy

Treść oferty

Formularz do wniesienia uwag