O złożeniu oferty przez Stowarzyszenie „Morsy Staszów” Podmaleniec 52, 28 -200 Staszów na realizację zadania pn.: Integracja środowisk lokalnych w gminie Staszów poprzez podjęcie działań profilaktyczno-społecznych – Mikołajkowe spotkanie integracyjne Morsów Staszowskich z mieszkańcami gminy Staszów.

Dokument źródłowy

Treść oferty