Stowarzyszenie Inicjatyw Twórczych „Talent”, ul. Parkowa 6, 28-200 Staszów, złożyło ofertę na realizację zadania pn.: Integracja i aktywizacja międzypokoleniowa - Jarmark Bożonarodzeniowy – wspólne ubieranie choinki.

Dokument źródłowy

Treść oferty