na działce oznaczonej nr ewidencyjnym 672 położonej w obrębie ewidencyjnym Podmaleniec

Treść ogłoszenia wniosku wraz z kartą informacyjną

Treść ogłoszenia decyzji wraz z kartą informacyjną