na działce oznaczonej nr ewidencyjnym 136/7 położonej w obrębie ewidencyjnym Wiśniowa.

Treść wniosku wraz z kartą informacyjną

Treść ogłoszenia decyzji wraz z kartą informacyjną