na działce oznaczonej nr ewidencyjnym 99/1 położonej w miejscowości Czajków Południowy

Treść ogłoszenia wniosku wraz z kartą informacyjną

Treść ogłoszenia decyzji wraz z kartą informacyjną