na działce oznaczonej nr ewid 147/2 położonej w obrębie ewidencyjnym Mostki.

Treść ogłoszenia decyzji wraz z kartą informacyjną