na działce oznaczonej nr ewidencyjnym 964/1 położonej w miejscowości Staszów.

Treść ogłoszenia wniosku wraz z kartą informacyjną

Treść ogłoszenia decyzji wraz z kartą informacyjną