na działce oznaczonej nr ewidencyjnym 238/3 położonej w miejscowości Sielec.

Treść ogłoszenia wniosku wraz z kartą informacyjną

Treść ogłoszenia decyzji wraz z kartą informacyjną