w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/380/13 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie kapitału zakładowego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Rzędowie poprzez wpłatę gotówkową oraz objęcia w zamian udziałów

Treść uchwały