w sprawie wprowadzenia Kodeksu Etyki pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie

Treść zarządzenia wraz z załącznikami