na działkach oznaczonych nr ewid. 192/1 oraz 492/1 położonych w obrębie ewid. Wiązownica Mała

Treść ogłoszenia wniosku wraz z kartą informacyjną

Treść ogłoszenia decyzji wraz z kartą informacyjną