na działce oznaczonej nr ewid. 220/3 położonej w obrębie ewid. Ponik

Treść ogłoszenia wniosku wraz z kartą informacyjną

Treść ogłoszenia decyzji wraz z kartą informacyjną