na działkach oznaczonych nr ewid. 222 oraz 129 położonych w obrębie ewid. Łukawica

Treść ogłoszenia wniosku wraz z kartą informacyjną

Treść ogłoszenia decyzji wraz z kartą informacyjną