na działce oznaczonej nr ewid. 114 położonej w obrębie ewid. Mostki

Treść ogłoszenia wniosku wraz z kartą informacyjną

Treść ogłoszenia decyzji wraz z kartą informacyjną