na działce oznaczonej nr ewid. 86 położonej w obrębie ewid. Oględów

Treść ogłoszenia wniosku wraz z kartą informacyjną

Treść ogłoszenia decyzji wraz z kartą informacyjną