na działce oznaczonej nr ewid. 105 położonych w obrębie Czajków Południowy

Treść ogłoszenia wniosku wraz z kartą informacyjną

Treść ogłoszenia decyzji wraz z kartą informacyjną