na działce oznaczonej nr ewid. 5262 oraz 5266/3 położonych w obrębie ewid. Staszów

Treść ogłoszenia wniosku wraz z kartą informacyjną

Treść ogłoszenia decyzji wraz z kartą informacyjną