na działce oznaczonej nr ewid. 340 położonej w obrębie ewid. Wólka Żabna

Treść ogłoszenia wniosku wraz z kartą informacyjną

Treść ogłoszenia decyzji wraz z kartą informacyjną