na działce oznaczonej nr ewid. 695, 696 położonych w obrębie ewid. Smerdyna

Treść ogłoszenia wniosku wraz z kartą informacyjną

Treść ogłoszenia decyzji wraz z kartą informacyjną