w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XXIX/282/12 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 30 października 2012 roku w sprawie podziału Gminy Staszów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

Link do uchwały