na działkach oznaczonych nr ewid. 141 oraz 142 położonych w obrębie ewid. Niemścice

Treść ogłoszenia decyzji wraz z kartą informacyjną