na działce oznaczonej nr ewid. 422 położonej w obrębie ewid. Wola Osowa

Treść ogłoszenia wniosku wraz z kartą informacyjną

Treść ogłoszenia decyzji wraz z kartą informacyjną