na działce oznaczonej nr ewid. 256/1 położonej w obrębie ewid. Zagrody

Treść ogłoszenia wniosku wraz z kartą informacyjną

Treść ogłoszenia decyzji wraz z kartą informacyjną