na działce oznaczonej nr ewid. 689 położonej w obrębie ewid. Czajków Północny

Treść ogłoszenia wniosku wraz z kartą informacyjną

Treść ogłoszenia decyzji wraz z kartą informacyjną