na działce oznaczonej nr ewid. 155 położonej w obrębie ewid. Dobra

Treść ogłoszenia wniosku wraz z kartą informacyjną

Treść ogłoszenia decyzji wraz z kartą informacyjną