Wydział Edukacji, Kultury, Zdrowia i Sportu informuje, że w wyniku rozstrzygnięcia drugiego otwartego konkursu na nabór wniosków na wykonanie zadań celu publicznego w zakresie wspierania rozwoju sportu w Gminie Staszów w 2014 roku - Burmistrz Miasta i Gminy Staszów przyznał dotacje i zlecił klubom sportowym wykonanie zadań celu publicznego w formie powierzenia.

Link do zarządzenia