na działce oznaczonej nr ewidencyjnym 75 położonej w miejscowości Oględów.

Treść ogłoszenia wniosku wraz z kartą informacyjną.

Treść ogłoszenia decyzji wraz z kartą informacyjną.