na działce oznaczonej nr ewid. 464 położonej w obrębie ewid. Łaziska

Treść ogłoszenia wniosku wraz z kartą informacyjną

Treść ogłoszenia decyzji wraz z kartą informacyjna