na działce oznaczonej nr ewid. 413 położonej w obrębie ewid. Oględów

Treść ogłoszenia wniosku wraz z kartą informarmacyjną

Treść ogłoszenia decyzji wraz z kartą informacyjną