na działce oznaczonej nr ewid 5394 położonej w obrębie ewid. Staszów

Treść ogłoszenia wniosku wraz z kartą informacyjną

Treść ogłoszenia decyzji wraz z kartą informacyjną