na działce oznaczonej nr ewid. 648/1 położonej w obrębie ewid. Czajków Południowy

Treść ogłoszenia wniosku wraz z kartą informacyjną

Treść ogłoszenia decyzji wraz z kartą informacyjną