Oświadczenie majątkowe w związku z rozpoczęciem kadencji

Oświadcznie majątkowe za 2014 rok

Korekta do oświadczenia majątkowego za 2014 rok

Oświadczenie majątkowe za 2015 rok

Oświadczenie majątkowe za 2016 rok

Oświadczenie majątkowe z dnia 30.04.2018 r.

Oświadczenie majątkowe z dnia 29 kwietnia 2019 roku

Oświadczenie majątkowe z dnia 30.04.2020 roku

Oświadczenie majątkowe z dnia 28.04.2021 roku

Oświadczenie majątkowe z dnia 28.04.2022 roku

Oświadczenie majątkowe z dnia 28.04.2023 roku