w sprawie likwidacji Filii Przedszola Nr 8 w Staszowie z Oddziałami Integracyjnymi i przekształcenia Przedszkola Nr 8 w Staszowie w przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi

Treść uchwały