Burmistrz Miasta i Gminy Staszów zarządzeniem nr 26/2015 z dnia 27 lutego 2015 roku przyznał dotację na wykonanie zadań celu publicznego z zakresu wspierania rozwoju sportu na terenie Gminy Staszów do realizacji przez kluby sportowe

Treść zarządzenia nr 26/2015