Oświadczenie majątkowe

Oświadczenie majątkowe za 2015 rok

Oświadczenie majątkowe za 2016 rok

Oświadczenie majątkowe z dnia 25.04.2018 r.

Oświadczenie majątkowe z dnia 25 kwietnia 2019 roku

Oświadczenie majątkowe z dnia 25.05.2020 roku