Do zadań samodzielnego ds. stanowiska kontroli wewnętrznej należy przeprowadzanie czynności kontrolnych w Urzędzie oraz jednostkach organizacyjnych Gminy zgodnie
z Regulaminem kontroli wewnętrznej.
Samodzielne stanowisko kontroli wewnętrznej podlega bezpośrednio Burmistrzowi Miasta
i Gminy.