na działce oznaczonej nr ewid. 311 położonej w obrębie ewid. Koniemłoty

Treść ogłoszenia wniosku wraz z kartą informacyjną

Treść ogłoszenia decyzji

Treść karty informacyjnej decyzji